Türkiye'de İkamet İzni

Bahreyn Vatandaşlarının Türkiye'de İkamet ve Çalışma İzinleri

4817 sayılı Türkiye’de yabancıların çalışma izni hakkında ki kanun gereği, yabancıların Türkiye’de fevri ve bir kuruma bağlı olarak çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma süresi 1 ayı geçmeme ve çalışma bakanlığının onayını alma koşulu ile işe başladıktan 1 ay sonra da çalışma izni alınabilmektedir. Başvuru işlemleri online veya posta yoluyla olmak üzere 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

 

Bahreyn Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma İzni İçin Başvurulabileceği Merci
Türkiye’ye çalışma amacıyla gelen Bahreyn vatandaşları için çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Bakanlığı’na yapılan müracaatla gerçekleşmektedir. Yapılan başvurular ise yurt içi ve yurt dışı başvurularına göre değişiklik gösterecektir.
 

Bahreyn Vatandaşlarının Çalışma İzni İptali
Türkiye’de çalışan Bahreyn vatandaşlarının ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Bahreyn çalışma izin talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi, belge verildiğinin tespit edilmesi halinde bakanlıkça verilen çalışma izni iptal edilir.

 

Bahreyn Vatandaşlarının Oturum ve Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bahreyn Vatandaşları Çalışma İznini Nasıl Alır?
Türkiye’de çalışacak olan Bahreyn vatandaşları oturum izni olarak bilinen ikamet teskeresi almaları ve akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak Bahreyn vatandaşlarının yabancılar çalışma izni almaları kanuni bir zorunluluktur.

Çalışma izni almak isteyen Bahreyn vatandaşları, kendi ülkelerinde bulunan Türkiye Bahreyn Konsolosluklarına başvuru yaparak, çalışma izni işlemlerini başlatabilirler.

Türkiye’de çalışacağı kurum veya işveren ise gerekli belgeleri hazırlamalıdır.
 

Bahreyn Vatandaşları Yurt Dışından Çalışma İzni Başvurusu Yapılabilir mi?
Yurtdışından çalışma izni için başvuru yapılabildiği gibi, Bahreyn vatandaşları ülkelerinde bulunan Türkiye temsilciliklerine online olarak çalışma izni için müracaat da bulunabilirler.
 

Bahreyn Vatandaşları İçin Çalışma İzni Çeşitleri Nelerdir?
4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkında kanuna ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine göre, Bahreyn vatandaşları alacakları çalışma izni ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız kendi kuracağı işte de çalışabilirler. Buna göre çalışma izninin 3 gurupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılmıştır. Süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma iznidir.
 

İlk Çalışma İzni Başvurusunda Bulunacak Olan Bahreyn Vatandaşlarından İstenen Evrak ve Belgeler Nelerdir?
Türkiye’de çalışacak olan Bahreyn vatandaşlarından istenen evraklar çalışma izin çeşitliliğine göre değişiklik gösterecektir.
 

Bahreyn’li Personel İstihdam Edecek Kurum ve Kuruluştan İstenen Belgeler Nelerdir?
Bahreyn vatandaşı istihdam edecek kurum ve kuruluşlar çalışanının, talepte bulunduğu iznin türüne göre istenen belgelerde değişiklik gösterecektir.
 

Çalışma İzni Başvurusu Reddedilen Bahreyn Vatandaşları Ne Yapmalıdır?
Türkiye’de çalışan Bahreyn vatandaşları çalışma izin başvurusunun reddedilmesi halinde başvuru yapabileceği yasal yol, Bahreyn vatandaşı veya Bahreyn vatandaşının muhatap olduğu işvereni 30 gün içerisinde bakanlığa itirazda bulunma hakkına sahiptir.

Çalışma Bakanlığı itirazı yerinde bulmaması ve ret kararında direnmesi halinde ilgililer kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içersinde idare mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptirler.
 

Bahreyn Vatandaşlarının Çalışma İzni Belgesi Geçerliliğini Nasıl Kaybeder ?

Bahreyn vatandaşlarının çalışma izin belgeleri birçok gerekçe ile hükmünü kaybedebilir.

ikamet teskeresinin geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,

pasaport geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,

Yine sorumluluğunu yerine getirmeyip kesintisiz olarak 6 aydan fazla yurtdışında kalması durumunda Bahreyn vatandaşları çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybedecektir.
 

Bahreyn Vatandaşları Çalışma İzni Süresini Nasıl Uzatabilir?
Bahreyn vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan izin bitiminden itibaren 15 günlük bir sürede yapılmalıdır.

Bahreyn vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak aynı görev ve aynı işyeri için istenebilmektedir. Bu şartlarda yabancı çalışma süresi 3 yıl daha uzatılabilir.

 

TC. Vatandaşı İle Evli Olan Bahreyn Vatandaşlarının Çalışma İzni Almasına Gerek Var mı?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan Bahreyn vatandaşlarının çalışma izni alması gerekmektedir. İkamete ilişkin süre koşulu aranmazken, Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan bakanlığa çalışma izni başvurusunda bulunmalıdırlar.

Evli kalınan süre üç yılı doldurmamış ve evlilik sona ermiş olabilir. Evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde ise çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybedecektir. Bu tip bir özellik taşıyan belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında değerlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bahreyn vatandaşlarına verdiği çalışma izin belgelerine konuyla ilgili açıklama belirtecektir.

Bahreyn vatandaşları için Türkiye'de İkamet İzni

Türkiye'de İkamet İzni